Domy

Regulamin obiektu „Dom w sam raz”

 

Regulamin obiektu: Dom w sam raz

 

Definicje:

Dom w sam raz - ilekroć w regulaminie mowa jest o Dom w sam raz należy przez to rozumieć dom przy ul. Słonecznej 2B, 58-580 Szklarska Poręba, zwany dalej dom / obiekt.
Posesja - teren z przodu i z tyłu domu prawnie do niego należący

Właściciel obiektu – osoby wskazane w akcie notarialnym dla nieruchomości przy ul. Słonecznej 2B i posesji przynależnych
Zarządca obiektu - firma DS SOL Dariusz Soczomski, ul. Łęczycka 17 / 4 a, 53-632 Wrocław, NIP 897-117-56-86, zwany dalej Wynajmującym.

Gość - należy przez to rozumieć osobę fizyczną  korzystającą z usług najmu domu, zwany dalej Gość / Najemca.

 

Postanowienia ogólne:

 

Regulamin określa warunki   najmu domu. Dokonanie rezerwacji obiektu jest jednoznaczne ze złożeniem  oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień. Dokonanie rezerwacji stanowi zawarcie umowy najmu krótkoterminowego domu między Wynajmującym firmą DS SOL Dariusz Soczomski, ul. Łęczycka 17 / 4 a, 53-632 Wrocław, NIP 897-117-56-86   a  Najemcą  na warunkach określonych w Regulaminie.

& 1 - Warunki rezerwacji

 1. Obiekt jest wynajmowany  dla 1 do maksymalnie 13 osób - 2 warianty wynajmu: warian A i wariant B.
 2. Dzieci do lat 2 nie są wliczane w wyżej podaną ilość osób. Ilość przyjęcia dzieci do lat 2 – ograniczona – należy uzgodnić z personelem obiektu. Dzieci do lat 2 śpią z rodzicami na jednym łóżku lub  we własnym łóżeczku turystycznym ( obiekt nie posiada łóżeczka na stanie ).
 3. Cena za pobyt/za dobę  jest stała dla obiektu i wynika ona z aktualnego cennika zamieszczonego na www.domwsamraz.pl. Obowiązują dwa warianty cenowe:  

 wariant A - pobyt od 1 do  max  11 osób ( udostępniamy  pierwsze i drugie piętro domu  - łącznie 8 łóżek 1-osobowych  90 x 200 cm + 1 rozkładany fotel  1-osobowy + 1 rozkładana sofa 140 x 190 cm  dla 2 osób ). Cena w wariancie A jest stała tzn. nie jest uzależniona od ilości zameldowanych osób tzn. 1 czy np.11 osób.

wariant B - pobyt powyżej 11 osób do  max 13 osób lub mniejszej ilości osób ale grupa życzy sobie przyjechać z psem ( udostępniamy dodatkowo parter domu  -  łącznie 10 łóżek 1-osobowych  90 x 200 cm  + 1 rozkładany   fotel  1-osobowy + 1 rozkładana sofa 140 x 190 cm  dla 2 osób ) - uwaga na parterze budynku akceptujemy psy. Cena w wariancie B jest stała tzn. nie jest uzależniona od ilości zameldowanych osób tzn. 1 czy np. 13 osób.

obowiązuje cennik aktualny na stronie www.domwsamraz.pl

 

         4. Obiekt wynajmuje się tylko i wyłącznie osobie pełnoletniej po:

            - przedłożeniu dokumentu z aktualnym  zdjęciem: dowód osobisty, paszport, ID

            - osoby niepełnoletnie mogą być proszone o  okazanie dokumentu  stwierdzający tożsamość

              osoby np. legitymację szkolną ( osoby niepełnoletnie mogą zameldować się  tylko i wyłącznie

              jeżeli meldunku dokona osoba pełnoletnia, która ponosi za nie odpowiedzialność )

            - wypełnieniu podczas zameldowania karty meldunkowej, dokumentów zgody RODO

           - opłaceniu całej kwoty za pobyt, taksy klimatycznej oraz kaucji.

 1. Dom jest wynajmowany na doby – minimalny okres wynajmu to 4 doby * ( za wyjątkiem okresów: święta, Sylwester, majówka, ferie zimowe, ferie letnie - obowiązują inne okresy ). Istnieje możliwość wynajmu obiektu na 2 lub 3 doby - obowiązuje cennik aktualny na stronie domwsamraz.pl.
 2. Doba trwa od godziny 14:30 pierwszego dnia pobytu Gości do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Zameldowanie jest możliwe w godzinach 14:30 – 18:00, wymeldowanie do godziny 10:00.
 4. Minimum jeden dzień wcześniej przed przyjazdem należy podać informację drogą mailową, sms lub telefonicznie o planowanej godzinie zameldowania oraz ilość osób.  Goście winni stawić się w  obiekcie jednak nie najpóźniej niż do godziny 18:00 w pierwszym dniu pobytu. Brak przyjazdu   do godziny 18:00 jest równoznaczne z anulacją rezerwacji a kwota wpłacona za pobyt nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przyjazdu w późniejszych godzinach jeżeli powyższy fakt zostanie wcześniej uzgodniony z personelem obiektu – min. 1 dzień przed zameldowaniem.
 5. Nie opuszczenie obiektu do godziny 10:00 w dniu wymeldowania skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.
 6. W przypadku nie wymeldowania się do godziny 10:00, obsługa   obiektu jest uprawniona do spakowania rzeczy Gości bez jego obecności i przeniesienia ich w wyznaczone miejsce. Obiekt nie odpowiada za pozostawione rzeczy.
 7. Najpóźniej w trakcie zameldowania należy podać planowaną godzinę wymeldowania. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji należy zgłosić podczas zameldowania lub  na minimum dwa dni przed końcem pierwotnej rezerwacji.
 8. Chęć przedłużenia pobytu może być uwzględnione tylko i wyłącznie w przypadku wolnych okresów rezerwacyjnych.
 9. Płatność:

                - przelew  - za całość pobytu

                - przelew - zadatek w wysokości 50% całego pobytu, druga część płatności wyłącznie  gotówką podczas zameldowania

    14. Środki winny być widoczne na koncie zgodnie z terminem wskazanym w mailu przez obsługę obiektu.  Brak wpływu  środków  jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji.

    15. Obiekt nie akceptuje płatności kartą.

    16. W celu anulowania rezerwacji lub zmiany terminu pobytu należy skontaktować się z obsługa obiektu:

                 - w przypadku anulowania rezerwacji w terminie na 60 dni  ( i krócej ) przed planowanym przyjazdem  środki wpłacone na konto nie podlegają zwrotowi.

Uwaga: w okresie świąt Bożego Narodzenia  oraz Sylwestra tj.: pobyty przypadające  od 20-go grudnia każdego roku do 05-go stycznia każdego następnego roku, należy dokonać wpłaty w  wysokości 100% za cały pobyt zgodnie z harmonogramem płatności wysłanym do osoby rezerwującej. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie na 120 dni  ( i krócej ) przed planowanym przyjazdem środki wpłacone  na konto nie podlegają zwrotowi.

                - w przypadku nie pojawienia się Gości do godziny 18:00 w dniu zameldowania – środki nie podlegają zwrotowi.

     17. W cenie pobytu jest wliczony podatek VAT. Taksa klimatyczna nie jest wliczona w cenę.

     18. Parking dla 1 – max. 3 samochodów – gratis.

     19. Podczas zameldowania jest pobierana kaucja (zwrotna) w formie gotówkowej na czas pobytu Gości w wysokości 1000 zł lub 250€ (w okresie Sylwestra - 1500 zł lub 380€ ) - kaucja zostanie zwrócona w całości  w dniu wymeldowania w przypadku braku stwierdzenia szkód/kradzieży  w obiekcie. W przypadku wystąpienia szkód/kradzieży kaucja zostanie pomniejszona o wartość  szkód/kradzieży.

     20. Na życzenie Gości wystawiamy faktury VAT za pobyt. O powyższym prosimy informować obsługę obiektu najpóźniej w dniu zameldowania. Faktury będą przesyłane drogą mailową.

     21. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gości z obiektu należność za pozostałą część planowanego pobytu nie podlega zwrotowi.

     22. Obiekt nie serwuje posiłków.

     23. Obiekt  akceptuje psy ( niektóre rasy ) – po wcześniejszym uzgodnieni drogą e-mailową z obsługą obiektu.

W przypadku pobytu z psem obowiązuje wynajem  -  wariant B pod warunkiem, że:

  Opiekun pieska :

 -  będzie przebywał z pieskiem na parterze domu  

 -  zadba o to aby piesek nie przebywał na pierwszym i drugim piętrze obiektu

 -  zadba o to aby piesek nie przebywała na pościeli Gości  w całym obiekcie  (  stan pościeli będzie sprawdzany przy odbiorze obiektu )

  - będzie wyprowadzał pieska  poza posesję obiektu 

  - pokryje wszelkie  szkody wyrządzone przez psa wewnątrz i na zewnątrz budynku - dotyczy równiez posesji Słoneczna 2A 

  - dochowa wszelkich starań, aby pies nie zagrażał właścicielom w drugiej części budynku - Słoneczna 2A oraz innym mieszkańcom ( brak możliwości spuszczania psa na ogrodzie ze smyczy lub pies winien być w kagańcu )

 Informujemy, że w obiekcie nie posiadamy legowiska dla psa ani innych potrzebnych akcesoriów.

      24. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu obiektu i wyrażeniu zgody RODO.

      25. W przypadku, w którym Gościem obiektu są osoby niepełnoletnie lub za która Gość najmujący obiekt ponosi odpowiedzialność, zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja  wywiera skutek prawny dla Gościa najmującego obiekt.

 

&2 - Zasady przebywania w obiekcie i na posesji

 

 1. Gość zobowiązuje się do korzystania z domu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 2. Właściciel obiekt może odmówić przyjęcia Gościa lub odmówić dalszego Jego pobytu w obiekcie jeżeli Gość:

            - wyrządził szkodę w obiekcie i na terenie obiektu

            - wyrządziła szkodę osobie na terenie obiektu

            - zakłócił w sposób rażący spokój mieszkańcom zamieszkującym w drugiej połowie bliźniaka

             ( nr  2A )

            - przebywał na posesji  należącej do nieruchomości  ( nr 2A ) czy dokonał tam  zniszczeń

            - naruszył regulamin obiektu

            - nie dopilnował zasad dotyczących pobytu z psem

            - naruszył w sposób rażący porządek publiczny wobec mieszkańców  nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie obiektu 

        Należność za pobyt nie podlega zwrotowi.

 1. Osoby, które nie są zameldowane w obiekcie (tzn. osoby za które Najmujący obiekt  ponosi odpowiedzialność ) nie mogą przebywać na jego terenie po godzinie 22:00. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00 następnego dnia.
 2. Zachowanie Gości w obiekcie i na jego terenie  oraz osób trzecich nie powinno zakłócać porządku publicznego.         
 3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Palenie papierosów jest dozwolone tylko i wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu na zewnątrz budynku – wszystkie osoby najmujące dom będą obciążone solidarnie za nie przestrzeganie  tego zakazu karą o łącznej  wysokości  1000 zł – kara ta nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód.
 4. W obiekcie jest całkowity zakaz posiadania i używania narkotyków oraz innych środków odurzających - osoby nieprzestrzegające tego zakazu będą obciążone karą wysokości 1000 zł – kara ta nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód.
 5. Gość jest zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją obiekt wraz z posesją, która do niego należy m.in. chronić zieleń wokół domu i nie zanieczyszczać terenu.
 6. Gość zobowiązuje się do nie używania materiałów pirotechnicznych.
 7. Goście obiektu są zobowiązani do każdorazowego zamknięcia domu w przypadku opuszczenia posesji ( należy zamknąć  drzwi frontowe i tylne domu, drzwi pomieszczenia gospodarczego oraz wszystkie okna/ balkony, bramę wjazdową oraz furtkę  ) – należy wyłączyć światło, wodę oraz wszelkie urządzenia elektryczne  zagrażające pożarem domu. Informujemy, że obiekt jest monitorowany całodobowo.
 8. Zakazuje się wprowadzania i posiadania innych zwierząt w obiekcie poza niektórymi rasami psów. Pobyt z psem musi być wcześniej uzgodniony drogą e-mailowa z obsługa obiektu.
 9. Gość nie może wymieniać zamków, ani samodzielnie dorabiać do nich kluczy. Podczas wymeldowania Goście obiektu są zobowiązani do oddania  wszystkich kompletów kluczy wydanych i wpisanych na karcie meldunkowej. W przypadku zagubienia/uszkodzenia/ braku zwrotu  kluczy będzie pobrana opłata w wysokości  500 zł.
 10. Dom nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach najmu krótkoterminowego.
 11. W obiekcie zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności. Nie dopuszcza się rejestracji działalności gospodarczej lub innej działalności zwłaszcza związanej z przychodzeniem Klientów.
 12. Dom nie może być podnajmowany osobom trzecim nawet w przypadku gdy Gość wcześniej opuścił obiekt niż okres dokonanej rezerwacji, za którą uiścił należną za pobyt opłatę.
 13. W obiekcie może przebywać tylko taka ilość osób jaka była podana przy dokonywaniu rezerwacji. W przypadku przekroczenia liczby osób w obiekcie zarządca obiektu, obsługa obiektu ma prawo wymówić solidarnie wszystkim zameldowanym w obiekcie osobom dalszy czas zarezerwowanego pobytu - zerwać umowę najmu  ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za pobyt.
 14. Konieczność interwencji ochrony obiektu, zarządcy,  właściciela domu  czy policji  będzie skutkowała opłatą  wynikająca z kosztów interwencji.
 15. Gość nie może dokonywać zmian/przeróbek w obiekcie.
 16. Parking obiektu jest parkingiem monitorowanym ale niestrzeżonym. Zarządca, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub kradzież samochodu czy innego pojazdu lub mienia należącego do Klienta, pozostawionego na parkingu.
 17. Pojazdy nieuprawnione do korzystania z parkingu będą usuwane na koszt ich Właściciela.
 18. W obiekcie obowiązuje sortowanie odpadów w tym celu przygotowano instrukcje sortowania odpadów oraz kosze na poszczególne odpady: żółty - plastik, zielony - szkło, czarny - mieszane, niebieski - papier, brązowy - odpady bio.  Brak przestrzegania sortowania odpadów jest równoznaczne z karą 1000 zł. Informujemy, że przed zwrotem kaucji obsługa obiektu przeprowadza również wyrywkową kontrolę sortowania.
 19. Zakazuje się parkować samochody na drodze wjazdu na posesję należąca do Właściciela nieruchomości nr 2A oraz na jego posesji. Pojazdy zaparkowane w sposób nie umożliwiający wjazd na posesję nr 2A oraz zaparkowane na posesji nr 2A będą usuwane na koszt ich Właściciela.
 20. W dniu zameldowania posesja obiektu wraz z parkingiem,chodnikami, schodami, wejściem do obiektu jest odśnieżona i przygotowana na przyjazd Gości. W trakcie wynajmu obiektu zarzadca, obsługa, jak i właściciel obiektu nie odpowiada za odśnieżanie i solenie posesji w tym parkingu i chodników, schodów, wejścia, balkonów. Obiekt udostępnia dla Gości : piasek, sól oraz sprzęt do  odśnieżania. W związku z powyższym zarządca obiektu, obsługa, jak i właściciel nieruchomości nie odpowiada za złamania i inne urazy związane z nieodśnieżoną posesją, parkingiem, chodnikami, schodami, wejściem, balkonami.
 21. W okresie zimowym zaleca się posiadanie łańcuchów śnieżnych na koła samochodów.
 22. Zarządca obiektu, obsługa, jak i właściciel nieruchomości nie odpowiada również za załamania i inne urazy, zdarzenia związane z niewłaściwym użytkowaniem domu, balkonów.
 23. Zarządca obiektu, obsługa, jak i właściciel nieruchomości nie odpowiada również za załamania i inne urazy, zdarzenia związane z niewłaściwym użytkowaniem posesji obiektu, w tym również ogrodu z tyłu budynku w tym strumyka.

&3 - Zasady ponoszenia odpowiedzialności w obiekcie, prawa i obowiązki Wynajmującego i Najemcy

 

 1.  Gość zobowiązuje się do pokrycia kosztów usunięcia uszkodzeń i awarii powstałych z jego przyczyn, osób będących pod jego opieką i osób jego odwiedzających podczas użytkowania obiektu, zwierząt. Najemca powinien zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Najemca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami między innymi w przypadku:

            - uszkodzenia routera, systemu alarmowego, systemu kamer

            - zgubienia  lub uszkodzenia pilota do bramy

            - braku lub uszkodzenia pilotów do telewizora i dekoderów, oświetlenia  

             - braku lub zniszczenia wyposażenia domu  zgodnie z załącznikami  do w/w regulaminu ( załącznik znajduje się w zakładce opis pokoi  na www. obiektu )

           Za powyższe Gość będzie obciążony kwotą w wysokości poniesionych strat materialnych oraz strat związanych z zablokowaniem obiektu do wynajmu w związku z powstałymi szkodami i  koniecznością ich usunięcia.

           Obiekt jest ubezpieczony. Za szkody powstałe z winy Najmującego  a nieuwzględnione przez ubezpieczyciela ponosi odpowiedzialność Najmujący.

     3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za:

            - przedmioty wartościowe, środki pieniężne i inne dobra osobiste  pozostawione w obiekcie i na  terenie posesji należące do Gościa, osób pozostających pod jego opieką oraz osób jego  odwiedzających

            - osoby pozostające pod jego opieką oraz osoby jego odwiedzające

            - pozostawione na parkingu samochody i inne środki transportu oraz inne Jego dobra

     4. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie budynku i posesji tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

     5. W przypadku podejrzenia naruszenia przez Gościa porządku prawnego w obiekcie i na terenie posesji, w szczególności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, zarządca domu, obsługa obiektu, właściciel powiadomi niezwłocznie stosowne służby.

    6. Wynajmujący nie odpowiada za awarie i ich skutki wynikłe z działania „sił wyższych” tj.:  awaria wody, awaria prądu, źródłowych przekaźników Internetu, awaria TV itp.

          W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy.  Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo  Najemcy lub jego majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane  z powodów niezależnych od Wynajmującego. Środki wpłacone  przez  Najemcę podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

    7. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

    8. Wstęp zarządcy, właściciela lub obsługi obiektu do obiektu jest dozwolony w celu dokonywania napraw, konserwacji i remontów, dokonywania oględzin stanu urządzeń technicznych oraz wyposażenia, obiektu.

    9. Zarządca i obsługa obiektu w każdej chwili i bez wcześniejszego uprzedzenia może wejść do obiektu, o ile przemawiają za tym uzasadnione względy dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia. Klucze do wynajętego domu znajdują się stale u Wynajmującego, właściciela obiektu i obsługi.

    10. Z chwilą przekazania obiektu Gość zobowiązany jest zapoznać się ze znajdującym się w nim zestawieniem wyposażenia. W przypadku zauważenia braków w wyposażaniu, Najemca obowiązany  jest zawiadomić o powyższym fakcie obsługę obiektu jednak nie później niż w dniu zameldowania w obiekcie maksymalnie do godziny 20:00. W przypadku braku zgłoszenia uznaje się, że stan    wyposażenia obiektu jest zgodny ze znajdującym się w nim zestawieniem.

    11. Gość ma prawo zgłaszać uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu i jakości świadczonych usług oraz funkcjonowania urządzeń w obiekcie. Zarządca lub obsługa obiektu postara się do nich niezwłocznie ustosunkować.

 

&4 - Ochrona danych osobowych

 1. Warunkiem dokonania rezerwacji jest okazanie dokumentu wskazanego w § 1 celem zaewidencjonowania danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016r. poz.922. z późn. zm. ).
 2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych -  zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych podanych w klauzuli informacyjnej przez Administratora Danych Osobowych:

              DS SOL Dariusz Soczomski, ul. Łęczycka 17 / 4 a, 53-632 Wrocław, tel. 605208570, email: domwsamraz@gmail.com

              w celu realizacji procesu rezerwacji, zgodnie z zakresem wykonywanych usług w: Dom w sam raz, ul. Słoneczna 2B, 58-580 Szklarska Poręba

     3. Klauzula informacyjna dostępna jest  na stronie www.domwsamraz.pl oraz w obiekcie " Dom w sam raz ".

     4. Dokonanie rezerwacji jest również  równoznaczne z tym, że Gość  został poinformowany o monitoringu obiektu „Dom w sam raz ” w Szklarskiej Porębie.

 

&5 -  Ustalenia końcowe -  prawa autorskie, rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie promocje dotyczące cen za pobyt w obiekcie są ważne do ich odwołania.
 2. Promocje nie łączą się ze sobą.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu należy zgłaszać niezwłocznie, droga mailową lub osobiście, nie później niż w dniu wymeldowania z obiektu.
 4. Regulamin może ulec zmianie ale nie wpływa to na rozpoczętą już rezerwację.
 5. We wszystkich sprawach, które nie zostały ujęte w regulaminie a dotyczących zasad przebywania w obiekcie Gość jest zobowiązany stosować się do wskazań zarządcy lub obsługi obiektu.
 6. Prawa autorskie względem materiałów umieszczonych na stronie internetowej www.domwsamraz.pl należą do Właściciela obiektu.
 7. Ściąganie informacji z naszej strony jest dozwolone tylko do użytku własnego.
 8. Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.domwsamraz.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Wynajmujący nie odpowiada za zniekształcenia przedstawionych informacji spowodowane błędami lub awariami systemu informatycznego.
 9. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 

         Dziękujemy za przestrzeganie powyższego regulaminu.

 

                                                          Życzymy przyjemnego pobytu i zapraszamy ponownie.

 

 


 

 

domki w górach,dom do wynajęcia,dom w pięknej okolicy,dom w górach,ładne domki wynajem,przytulny domek w górach,wynajem domków,piękny ogród w górach,parking koło domu w górach, dom w Szklarskiej Porębie,Wynajem Szklarska Poręba,Pokoje do wynajęcia,Przytulny dom do wynajęcia,Wiejski dom w górach,Piękna okolica do zwiedzania,Noclegi dom w Szklarskiej Porębie
Gmina Szklarska Poręba:
Biała Dolina,
Szklarska Poręba Górna,
Marysin,
Szklarska Poręba Średnia,
Szklarska Poręba Dolna

Copyright (C) Dom w sam raz 2021

0,0033
Góra
Informacja na temat korzystania z plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych,
reklamowych oraz aby strona lepiej spełniała Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgodę na zapisywanie cookies.
Można zablokować tworzenie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, jednak działanie strony może zostać ograniczona, a niektóre części mogą przestać działać.
Drogi Użytkowniku, sprawdź w jaki sposób właściciel tej strony, czyli administrator Twoich danych osobowych, zbiera je i przetwarza. Pamiętaj o prawach jakie Tobie przysługują.

Dlaczego wyświetlamy tę wiadomość?

Dnia 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych na terenie UE. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nakłada ono na nas obowiązek jasnego i zrozumiałego poinformowania o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Nie musisz akceptować żadnych zgód czy też zmian, wystarczy że zapoznasz się z poniższymi informacjami.


JAK CHRONIMY I PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Zapewniamy, że traktujemy dane osobowe ze szczególną starannością i przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności.
Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy jednocześnie jesteśmy Administratorem zbioru danych osobowych.
Kontakt w sprawie danych osobowych: zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy dostępny na tej stronie (w treści wpisz RODO).
Podając dobrowolnie swoje dane masz prawo dostępu do ich treści, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić dalszy kontakt z nami.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji i nie będą przetwarzane w innych celach, nie będziemy również ich używać do profilowania.
Dane osobowe przechowujemy wyłącznie na terenie EOG.
Twoje Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie pełnych dwunastu miesięcy lub po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania określonego przez organy państwowe.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017. poz. 1219 t.j.).
Pamiętaj, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.